14/07/2016

Adviseren

Ik ben natuurlijk meer een doener, want de resultaten van organibeteren zie je pas echt door het te doen,

Toch kan ik je ook helpen met advies. Het gedachtegoed van organibeteren gebruik ik daarbij als achtergrond. Maar natuurlijk ook allerlei bekende methodieken zoals Prince2 voor projecten, MSP voor programma’s, Information engineering (James Martin) voor organisatie van de informatievoorziening als geheel, het INK kwaliteitsmodel voor organisatie kwaliteit, etc.

Door mijn jarenlange ervaring in een grote diversiteit aan organisaties (klein / groot, publiek / privaat) ben ik in staat om een gedegen praktisch overzicht te creëren van alle elementen die van belang zijn bij complexe organisatievraagstukken. Daarbij geef ik ook inzicht in de belangrijkste afwegingen die gemaakt moeten worden in de besluitvorming rondom dergelijke organisatievraagstukken.

Op deze pagina wordt nog gewerkt aan een compact overzicht van adviezen.

Ook kun je natuurlijk LinkedIn raadplegen.