31/08/2015

Verankeren

De meeste problemen in organisaties ontstaan door misverstanden over de afspraken die gemaakt zijn of door het langs elkaar heen werken van meerdere leidinggevenden. Gelukkig gebeurt dat meestal niet bewust en is het een kwestie van opnieuw met elkaar doornemen welke afspraken er gemaakt zijn en hoe de verantwoordelijkheden verdeeld zijn om invulling te geven aan deze afspraken.

In dergelijke situaties volstaat het opnieuw VERANKEREN van deze afspraken en verantwoordelijkheden in de organisatie (de eerste 2 aspecten uit het fundament). Voorwaarde voor succes is dat de andere aspecten uit het fundament van voldoende niveau zijn. Anders schiet het VERANKEREN te kort.