31/08/2015

Verbeteren

Ook als de aspecten afspraken en verantwoordelijkheden uit het fundament goed zijn ingevuld, kunnen zich problemen voordoen. Vaak zijn die problemen dan te wijten aan inefficiënte processen, gebrekkige communicatie of onvoldoende informatie om op te kunnen sturen.

In dergelijke situaties is het zaak om te VERBETEREN in de organisatie. In eerste instantie worden de processen (het 3e aspect uit het fundament) goed tegen het licht gehouden. Tegelijkertijd wordt dan ook gekeken naar de communicatie en de administratie (de verbindende aspecten uit het fundament). De administratie is van groot belang voor de processturing en levert ook de stuurinformatie op alle niveau’s in de organisatie.