organibeteren
ook voor jou

Willem Beukers

Al meer dan 40 jaar ervaring in ICT projecten, programma's, veranderingen en interim management
Succesvol toepassen van IV door balans in de organisatie

Al meer dan 40 jaar zie ik iedere keer dezelfde aspecten terug komen die het succes van ICT projecten, programma’s en veranderingen in organisaties bepalen.

Het gaat om afspraken, verantwoordelijkheden, de doorvertaling in de dagelijkse werkzaamheden, communicatie en een goede administratie.

De mens is de bepalende factor om hierin de juiste balans aan te brengen. Daardoor ontstaat één gedachte en één doel waarmee de kans op succes het grootst is .

ORGANIBETEREN doe je door met de mensen samen gericht te werken aan de 5 aspecten. Hiermee heb ik als project-, programma-, verander- en interim-manager al veel private en publieke organisaties succesvol geholpen.

Ik nodig je van harte uit tot een nadere kennismaking.

 • % ICT

  Al meer dan 40 jaar

 • % Interim Management

  Hard voor de zaak en zacht voor de mens

 • % Verander management

  Met de mensen en voor de mensen

 • % Waarde van IV in de business

  Het beste rendement uit alle processen

Wat doe ik voor jou

ORGANIBETEREN - Orgnisaties beter maken (problemen oplossen / effectiviteit verhogen)
Door verankeren, verbeteren of veranderen van afspraken en alles wat daaruit volgt
toetsen

Aan de hand van een praktische checklist geef ik je inzicht in de beleving van wat belangrijk is in jouw organisatie. En of dat belang ook terug te zien is in de uitvoering van het werk. Hierin betrek ik jouw management en medewerkers.

helpen

Met mijn ervaring kan ik het management van jouw organisatie coachen. Als interim manager kan ik jouw management team versterken. Als verander manager kan ik sturing geven aan de noodzakelijke veranderingen in jouw organisatie.

adviseren

Met mijn kennis en inzicht kan ik je een professioneel oordeel geven over vraagstukken m.b.t. het functioneren van jouw organisatie. Hierin betrek ik alle aspecten die voor de sturing en uitvoering in jouw organisatie van belang zijn.

Trainen

In een praktische training ervaar je als manager wat organibeteren is. Ik laat je zien hoe je zaken (beter) werkend kunt krijgen. En ik zorg dat je een concrete stap verder komt in een vraagstuk waar jij of jouw organisatie mee worstelt.

AANPAKKEN met organibeteren

Er zijn drie aanpakken die ik gebruik om jouw organisatie te helpen
Verankeren

Als het niet voor iedereen duidelijk is welke afspraken er zijn, of als niet iedereen zich aan de gemaakte afspraken houdt, dan past VERANKEREN als eerste aanpak om te organibeteren.

Verbeteren

Als de afspraken wel duidelijk zijn, maar niet toereikend om het gewenste doel te bereiken, dan past VERBETEREN als aanpak om tot aanpassing van de afspraken te komen.

Veranderen

Wanneer er geen helder doel is of wanneer de sturing in de organisatie onduidelijk is, dan past VERANDEREN als aanpak om weer focus aan te brengen en de sturingslijnen opnieuw vast te stellen.

Mensen

In alle basis aanpakken staat centraal dat dit voor de mensen en met de mensen uit jouw organisatie moet gebeuren. Mensen zijn essentieel om ORGANIBETEREN succesvol te laten zijn.

Neem contact op met mij

Organibeteren kun jij ook