31/08/2015

Veranderen

De 3e en meest rigoreuze aanpak is VERANDEREN. Van verandering is alleen sprake als de spelregels op het hoogste niveau veranderd moeten worden. Maar al te vaak wordt naar deze aanpak gegrepen, terwijl een aanpak als verankeren of verbeteren zou kunnen volstaan. Ook worden vaak onder het mom van VERANDEREN de echte problemen niet opgelost, waardoor een cyclus van veranderingen ontstaat waarbij om de hete brij heen gedraaid wordt.

VERANDEREN kan in technische zin, door het uitvoeren van een reorganisatie. Een nieuwe visie, missie of strategie is hierbij vaak het vertrekpunt. Het bedenken van nieuwe processen, het ontwerpen van een nieuwe organisatie en het benoemen van nieuw management om de veranderingen in zich op te nemen en de nieuwe organisatie te laten werken.

VERANDEREN kan ook in beleving. Met nieuw elan de bestaande visie, missie en strategie uitdragen. De mensen meenemen in het wenkend perspectief dat de organisatie uit het oog verloren had. Dan is het zaak om weer als één team met één doel te gaan opereren.